الکتروموتور


وظيفه الکتروموتور تبديل انرژي الکتريکي به مکانيکي مي باشد . همين عمل به صورت برعکس يعني تبديل انرژي مکانيکي به الکتريکي توسط ژنراتورها صورت مي گيرد.
در واقع به جز عملکرد اين دو دستگاه ، الکتروموتور و ژنراتورها در ساير موارد شبيه به هم مي باشند .
الکتروموتور توسط الکترومغناطيس کار مي کنند و اکثر الکتروموتور ها دوار بوده و بصورت چرخشي کار مي کنند . در الکتروموتور يا هر موتور دوار ديگر ، به بخش متحرک روتور و به بخش ثابت آن استاتور گفته مي شود.
روتورها که معمولا درون موتور الکتروموتور قرار دارند از يک آهن رباي الکتريکي که بر روي قاب سيم پيچي شده اي قرار دارند تشکيل شده است . به قاب سيم پيچي شده در الکتروموتور آرميچر نيز اطلاق مي شود
در يک تقسيم بندي مي توان الکتروموتور ها را به انواع الکتروموتور پله اي و الکتروموتور خطي تقسيم بندي نمود .
همچنين در تقسيم بندي ديگري ميتوان الکتروموتور ها را به دو بخش الکتروموتور تک فاز و الکتروموتور سه فاز تقسيم نمود.


منبع این نوشته : منبع
الکتروموتور ,تقسيم ,بندي ,الکتريکي ,تقسيم بندي ,قرار دارند ,تبديل انرژي