خشک کن گرانول

يکي از پرکاربردترين مصارف دستگاه خشک کن گرانول ، استفاده از آن در خطوط توليد لوله پلي اتيلن مي باشد.
خشک کن گرانول به منظور خشک کردن ، مخلوط کردن و گرفتن رطوبت ذرات گرانول ، در خط توليد لوله پلي اتيلن و قبل از توليد محصول نهايي تعبيه مي گردد.
نحوه عملکرد خشک کن گرانول در خط توليد لوله پلي اتيلن به اين شرح است که ابتدا ذرات گرانول وارد مخزن شده و سپس هواي گرم بصورت مداوم و متناوب از قسمت تحتاني مخزن به درون مواد گرانول دميده مي شود.
مواد در دستگاه خشک کن گرانول در حين حرارت ديدن ، به مرور گرم و سپس خشک مي شوند .
دستگاه خشک کن گرانول ، عموما علاوه بر خشک کردن مواد ، نقش مخلوط کن را نيز به عهده دارد . بنابراين چنانچه هدف از استفاده از دستگاه خشک کن گرانول ، صرفا مخلوط کردن مواد باشد ، در اين صورت به حرارت دادن ذرات گرانول نيازي نخواهد بود و سيستم گرمايش از عمليات قابل حذف خواهد بود .
به منظور رقابت در ساخت انواع خشک کن گرانول ، توليد کننده ها، سعي در ساخت دستگاهي با کمترين مصرف ميزان انرژي و بالاترين راندمان را دارند . يکي ديگر از فاکتورهاي مهم در ساخت دستگاه خشک کن گرانول ، ممانعت از جذب دوباره رطوبت توسط مواد گرانول مي باشد.


منبع این نوشته : منبع
گرانول ,مواد ,دستگاه ,توليد ,ذرات ,ساخت ,توليد لوله ,ذرات گرانول ,مواد گرانول